Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Gönderen Konu: KASKO ile ilgili merak ettikleriniz  (Okunma sayısı 11044 defa)

Çevrimdışı suskun

 • Şehir
  İstanbul
 • Hamit GÜLSOY
KASKO ile ilgili merak ettikleriniz
« : 01 Mart 2012, 00:07:17 »
KASKO SİGORTANIZ HAKKINDA


1. Kasko poliçemi yaptırırken değişik şirketlerden Full Kasko adı altında çok farklı fiyatlar verilmektedir. Farklı şirketler arasında nasıl mukayese yapabilirim ve hangi kriterlere dikkat etmeliyim?

Sektörde yaşanan kıyasıya rekabetin içeriği hizmet ve kalite standartlarının yükseltilmesi noktalarında olması gerekirken, maalesef bir çok şirket teminat kapsamları veya limitlerini daraltmak suretiyle düşük fiyat politikası izlemeyi tercih etmektedirler. Başlangıçta cazip gelen fiyat avantajı ise hasar anında sigortalının kabusu haline dönüşebilir. Sigortanın mantığı ve risk hesabı matematiksel olarak şirketler arasında değişiklik göstermez. Ancak sunuşta alıcının tercihleri arasında baskın gelen husus fiyat olduğu için, değişik alternatifler sunularak ucuz fakat yetersiz poliçelere yönlendirme yapılmaktadır.

Kasko poliçenizi yaptırmaya karar verdiğinizde, aracınızı gerçek piyasa değeri üzerinden beyan ederek ihtiyari mali mesuliyet, ferdi kaza ve hukuksal koruma teminat limitleri öncelikli olmak kaydıyla diğer tüm teminatları da içeren yazılı teklif talep ediniz. Yazılı teklif vermekten kaçınan acente ya da sigorta şirketini tercih etmeyiniz. Sözlü beyan edilen her teminatın, yazılı teklifte de yer aldığını kontrol ediniz.

Ful Kasko çatısı altındaki genel teminatlar aynı olmakla beraber sigorta şirketlerinin dönemsel olarak uyguladıkları promosyon tarzı ek teminatları da karşılaştırdıktan sonra kararınızı kesinleştiriniz.

- İhtiyari Mali Sorumluluk Teminatı: Karayolları Trafik Kanununa ve Genel Hükümlere göre aracın işletenine düşen sorumluluk, Trafik Sigortası limitlerini aşıyor ise, bunun üzerinde kalan kısım için paket poliçede belirlenen limitler dahilinde ilave teminat alınma imkanı bulunmaktadır.

- Ferdi Kaza Teminatı: Kaza neticesinde kendinize gelen bedeni zararları (tedavi giderleri, ölüm/sürekli sakatlık) tazmin etmeye yöneliktir.

2. Full Kasko ne demektir ?

Kasko sigorta poliçesi, çarpma/çarpışma, çalınma ve yanma olarak verilen teminatlar ve bu teminatlara ek olarak verilebilen deprem, sel seylap, terör gibi ek teminatların bir arada verilmesinden ibarettir. Full kasko tabiri verilebilecek tüm ana teminatlar ve ek teminatların verildiği kasko ürünleri için kullanılan bir halk tabirdir.
Ancak bu tabir altında pazarlanmaya çalışılan ve çok çeşitli farklılıklar içeren sigorta poliçeleri mevcuttur. Birçok şirket Full Kasko sattığını söylemekle beraber “şu teminatı da isterseniz ilave olarak şu primi ödemelisiniz” tarzında yaklaşım sergilemektedirler.

Poliçenizi düzenletmeden önce mutlaka yazılı olarak teklif isteyiniz. Birden çok teklif alarak ve kıyaslamada fiyatı son noktaya koyarak karşılaştırma yapınız. Sonuçta her yönden beklentilerinize cevap verebilecek olan poliçeyi siz seçiniz.

3. İnternet üzerinden poliçemi kendim oluşturmanın daha pratik, kendi kontrolümde daha net ve güvenilir olacağını düşünüyorum. Bu konuda karşılaşabileceğim problemler nelerdir?
Sigorta yaptırmamızın ana gayesi riskimizi sigorta şirketine devretmek, poliçe döneminde meydana gelebilecek hasarı eksiksiz ve zamanında alabilmektir.

Ayrıca kaza ya da hasar anında alınacak hizmet desteği ve doğru yönlendirme de çok önemlidir. Dolayısıyla doğru Acente tercihi çok önemli bir konudur. Acenteniz gerek poliçenin düzenlenmesi esnasında, gerek poliçe döneminizdeki olası hasarlarınızda ve gerekse yenilemelerinizin zamanında yapılarak mağduriyetinizin önlenmesi açısından çok önemli bir yere sahiptir.
Hatta mümkünse Banka şubeleri ve otomobil satış yerlerinde poliçe düzenletmek yerine, işi yalnızca sigortacılık olan tam yetkili profesyonel acentelikleri tercih etmeniz her yönden menfaatinize olacaktır.
4. Kasko poliçemin bana sunduğu teminatlar nelerdir?
a. Gerek hareket, gerekse durma halinde iken meydana gelen kazalar ile üçüncü kişilerin verdikleri zararlar,
b. Aracın yanması,( Sigara ve benzeri madde zararlarının teminata dahil olmasına dikkat ediniz )
c. Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs. ( Poliçenizde anahtarın ele geçirilmesi suretiyle çalınmanın teminata dahil olmasını kontrol ediniz. Aksi takdirde büyük mağduriyet yaşayabilirsiniz )
Bu risk gruplarına ilave olarak aşağıdaki risklere karşı da ek teminat alınma olasılığı bulunmaktadır:
- Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,
- Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ile bunları önlemek üzere yetkililer tarafından yapılan müdahaleler sonucunda oluşan zararlar,
- Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar nedeniyle meydana gelen zararlar,
- Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar
- Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar, (sel muafiyeti verilmemesine dikkat ediniz en çok mağduriyet yaşanan konulardan biridir.)
- Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
- Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
- Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,
- Taşıtın, kurallara uygun, yasal olarak izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,
- Taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar.
Yukarıda sunulan ana teminatların dışında sigorta şirketlerince sağlanan ve farlılık gösterebilen ek teminatlar da bulunmaktadır.

5. Araç el değiştirdiğinde, Kasko Poliçesi de el değiştirir mi?

Hayır. Poliçe iptal edilerek işlememiş günlerin primi gün esasına göre sigortalıya iade edilir. Aracı satın alan kişi, isterse yeniden sigorta yaptırabilir.

6. Aracımın tam zayi (pert) olması veya çalınması halinde poliçede yazılı araç değeri tam olarak ödenir mi?

Aracınız 0 Km. ise, poliçenizde “yenisi klozu” mevcut ise ve sigorta şirketinizin öngördüğü süre içerisinde bu durum meydana gelmişse o andaki 0 araç değeri ödenir veya adınıza araç temin edilir.
Ancak 1 yaş ve üzerindeki araçlar için poliçede yazılı araç değeri asla bağlayıcı değildir. Bu durumda pert olan aracınız için yapılacak piyasa araştırması neticesinde tespit edilecek değer ödenecektir. Bu nedenle poliçeye yazılan araç değerlerinin gerçeği yansıtması önem arz etmektedir. Aracınızın gerçek değerinin dışında verilecek fiyatlara rağbet etmeyiniz.

7. Kasko poliçesinde araç bedeli enflasyona karşı nasıl korunmaktadır?

Piyasa rayici ile sınırlı kalmak şartıyla, bir yıl içerisinde belirlenen bir enflasyon oranında sigorta bedelinin artışını teminat altına almak mümkündür. Bu amaçla oluşturulmuş klozu satın almak gerekir.


8. Araç başka bir taşıtla taşınırken hasar meydana gelirse, kasko sigortası hasarı karşılar mı?

Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminata dahil olup, diğer taşımalar esnasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır. Bu amaçla oluşturulmuş klozu satın almak gerekir.

9. Aracın çekilmesi esnasında oluşan hasarlar kasko sigortalarına dahil midir?

Kamu otoritesi tarafından çekilirken oluşan hasarlar teminata dahildir.

10. Araçlarda taşınan emteanın Kasko sigorta kapsamına dahil edilmesi mümkün müdür?

Yük taşıyan araçlar için bu teminat verilebilir. Araçta taşınan emteanın ruhsat sahibine ait olması gerekir.

11. Aracın aksesuarları kasko sigortalarına dahil midir?
Standart lastik ve cantlar otomatik teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastik, çelik cant, TV.,oto cd çalar gibi değer olarak standartlarından farklı olan eklemeler için, değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tespit edilmeli ve poliçede ayrıca belirtilmelidir. Orijinal olmayan radyo teyp, kolonlar equalizer, klima, alarm, telsiz, telefon, faks, otomatik anten ve takometre gibi cihazlar, ancak ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilirler. Bu tür cihazların marka ve bedellerinin poliçede mutlaka gösterilmesi gerekmektedir.
12. Araç hasar gördüğünde, tamirde geçen süreye isabet eden ulaşım giderleri veya iş durması kayıpları kasko teminatına dahil midir?

Sigortalı aracın Kasko teminatına dahil olan bir kaza sonucu hasar görmesi halinde (çalınma hali hariç) makul tamir süresi içinde, taşıtın kullanım ve gelir kaybından doğan, özel araçlar için “ulaşım giderleri”, ticari araçlar için “iş durması” teminatları, belirlenen limitlerle sınırlı olarak ek prim ile teminat altına alınabilir.

13. Karayollarında seyir halinde iken yoldaki bir kasise düşme sonucu otomobilimin lastiği yarıldı. Kasko poliçemden değiştirilebilir mi?
Başka bir nedenle patlayıp da üzerinde harekete devam etmeniz sonucu yarılmamış ise Kasko Poliçeniz hasarınızı karşılar. Düşülecek eskime payı sigorta şirketleri uygulamalarına göre değişkenlik göstermektedir.

14. Kaskolu aracın çalınması halinde, tazminat ödenmeden bekleme süresi var mıdır?

Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigorta şirketi tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür. Sigortalı aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortaya devreder.

15. Başkasının %100 kusurlu olduğu bir kazada, aracımda ortaya çıkan zararın giderilmesi için Kasko Poliçemi devreye sokarsam hasarsızlık indirimim yanar mı?
Kasko sigortasının sunmuş olduğu hizmetlerden birisi de başkasının neden olduğu kazalar neticesinde aracınızda ortaya çıkan hasarınızın, kendi sigorta şirketiniz tarafından karşılanmasıdır. Şirketiniz size yapmış olduğu tazminat ödemesi için, daha sonra kazadan sorumlu olan kişinin Trafik Sigortasını yapan sigorta şirketine başvurur. Tazminat ödemesi, karşı tarafın sigorta şirketi tarafından, sizin şirketinize aktarılacağı için, hasarsızlık indiriminizde genelde herhangi bir kayıp ortaya çıkmaz. Bu durum, kasko sigorta sözleşmenizin ön yüzünde belirtilir. Eğer belirtilmemiş ise bu durumun sonuçlarını mutlaka şirketinize sorunuz.

16. Kasko Sigortam kapsamında bir hasarım oldu. Sigorta şirketi kaç gün içerisinde tarafıma hasar ödemesi yapmak zorundadır?

Kasko Sigortası Genel Şartında, zorunlu sigortaların aksine, tazminat ödemesinin kaç iş günü içerisinde yapılması gerektiğine ilişkin yazılı bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte, tamamlanan bir hasar dosyasına ilişkin tazminat ödemesinin, iyi niyet kuralı gereği hemen yapılması esastır.

17. Kaza nedeninin uykusuzluk ve yorgunluk olarak belirlenmesi durumunda Kasko Sigortası şirketi tazminatı öder mi?

Trafik kanununa göre trafiğe çıkmanın yasaklandığı bir durumda kaza yapılmış ise sigorta şirketleri buna ilişkin tazminat taleplerini reddederler. Trafiğe çıkma yasağına ilişkin haller ise mevzuata göre, geçerli bir ehliyetin olmaması, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin kullanımı alkollü içki kullanımı nedeniyle, güvenli sürüş yeteneğinin kaybı olarak belirlenmektedir. Bu nedenle, uyku ve yorgunluk hali alkole ve uyuşturucuya bağlı olmadığı sürece tazminatın ödenmesi gerekmektedir.


18. Otoparka anahtarı ile bırakılan araç park görevlisi tarafından çalınırsa sigorta şirketi olayın emniyeti suistimal olduğunu belirterek tazminat ödememe hakkına sahip midir?

Hayır. Çünkü olayda aracın anahtarının otopark görevlisine bırakılması, sınırlı bir tevdi olup, aracın en fazla otopark içinde ileri geri manevrasını sağlama amacına yöneliktir. Bu sınırlı irade hayatın olağan akışına uygun ve günümüzde otoparka anahtarın da bırakılmasını alışılmış hale getiren teamüllerle de bağdaşır durumdadır. Ancak herşeye rağmen sigorta şirketleri özel şartları gereği bu tarz durumlarda sınırlı ödeme yapabilmektedir. Poliçenizde ilgili klozu incelemenizi öneririz. Ayrıca aracınızı anahtarıyla birlikte otoparka bırakırken plakanızın yazıldığı park fişi almayı ihmal etmeyiniz.

19. Otomobilimin camı park halinde ya da seyir halinde iken kırılırsa trafik ekiplerine zabıt tutturmam gerekir mi?

Hayır. Böyle bir durumda sigorta şirketinizin hasar ihbar hattından bulunduğunuz bölgedeki “Anlaşmalı Cam Servisini” öğrenmek suretiyle ve beyanınız üzerine gerekli onarım ya da değiştirme işlemi yapılarak sizden hiçbir ücret talep edilmez. Anlaşmalı servisleri tercih etmemeniz durumunda ücreti siz öder sonra sigorta şirketinden talep edersiniz. Ancak cam kırılması sonrasında hırsızlık söz konusu ise mutlaka zabıt tutturunuz.

20. Aracımın Kasko Poliçesi A şirketinden. Ancak fiyat, kapsam ve hizmetlerinden memnun olmadığım için yeni poliçemi B sigorta şirketine yaptırmak istiyorum. Ancak önceki yıllardan gelen % 60 hasarsızlık indirimim var. Yeni şirket de aynı indirimi verir mi?
Evet. Eski poliçeniz yasal süresinde yenilendiği takdirde, mevcut hasarsızlık indiriminiz devam edecektir. Hasarsızlık indirimi hakkının kaybolmaması için, sigortaya ara verilmemesi esastır.

21. Trafik Sigortam A sigorta şirketinden. Ancak Kasko Poliçemi B sigorta şirketine yaptırmak istiyorum. Ancak her iki sigortanın da aynı şirkette olmasının hasar ödemesi ve fiyat gibi konularda avantaj sağladığı gibi bir takım şeyler duydum. Doğru mu?

Her iki Poliçe birbirinden bağımsız olup, fiyat ve hasar ödemesi gibi konularda da avantaj sağlayan bir ilişki söz konusu değildir. Ancak poliçelerin takibi açısından sigortalı ve acenteye kolaylık sağlayacağından önce Kasko Poliçesi yaptıracağınız şirketi tercih edip, müteakiben Trafik Poliçenizi de zamanı geldiğinde aynı şirkette yaptırmanız tavsiye edilir.

22. Kasko sigortamdan kazandığım hasarsızlık indirimi, aracımı satmam halinde yeni alacağım araca uygulanabilir mi?

Uygulanabilir. Hasarsızlık indiriminden yararlanabilmek için, poliçenin kesintisiz devam etmesi şarttır. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. Bunun için yeni aracınızı hemen satın almamışsanız satın alıncaya kadar geçen sürede poliçenizi dondurabilirsiniz. Sigorta bitim tarihinden önce herhangi bir tarihte, yine aynı cins bir araç aldığınızı sigorta şirketinize bildirdiğinizde, poliçe süreniz durdurulan süre kadar uzatılır ve hasarsızlık indiriminiz yeni aracınızda da devam eder. Prim farkı var ise tarafınızdan tahsil edilir.


23. Kredi almak istediğim banka x sigorta şirketinden sigorta yaptırmam için beni zorluyor. Bankanın buna hakkı var mıdır?

Sigorta Murakabe Kanununa göre, bir sözleşmenin unsurları içerisinde, taraflardan birinin bu sözleşmede yer alan herhangi bir hususta sigorta yaptırmaya zorunlu tutulduğu hallerde, sözleşmeye sigortanın belirli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin olarak konulmuş şartlar hükümsüzdür.
Bu nedenle bankalar, kredi verdikleri müşterilerinin risklerinin düşürülmesi için, belli teminatları içeren bir sigortanın yapılmasını isteyebilir. Ancak sigorta şirketinin seçimi konusunda zorlayamazlar.

24. “Kasko Paket Poliçesi”nde sunulan İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?
Manevi tazminat talepleri, ek sözleşme ile teminat altına alınabilir. Manevi Tazminat talepleri konusunda olası mağduriyetleri önlemek için bu teminat limitlerinin yüksek tutulmasında fayda vardır. Poliçenizin manevi tazminat taleplerini içermesine dikkat ediniz.


25. “Anlaşmalı Servis” ne demektir?

Sigorta şirketleri Kasko hasarlarında sigortalılara daha iyi hizmet verebilmek için, araçların tamirini en uygun koşullarda yapabilecek yetkili servislerle anlaşabilirler. Bu servisler aracılığı ile sigortalı, hasar sırasında herhangi bir ödeme yapmaz, aracındaki hasar yetkili servislerce giderilir.

26. Anlaşmalı servisler ile çalışmanın faydaları nelerdir?

Anlaşmalı servise teslim edilen araç servis sorumluluğundadır. Sigortalı kaza ile ilgili istenen belgeleri servise teslim ettiği andan itibaren arabasının tamiri için verilen süre dışında takip edeceği, yapması gerekli başka bir iş yoktur. Herhangi bir ücret ödemeden, tamiri bittiği anda aracını teslim alır. Anlaşmalı servislerde aracınıza orijinal yedek parça kullanılması zorunludur. Zaten parça tedarik sistemi kapsamında eksper tarafından değiştirilmesi öngörülen parçalar, her markanın tedarikçisi tarafından anlaşmalı servise 24 saat içerisinde ulaştırılır.

27. Anlaşmalı Servisleri tercih etmek ya da onlara güvenmek zorunda mıyım? İstediğim ya da tanıdığım servise onarım yaptıramaz mıyım?

Sigortalı istediği servisi seçmek konusunda özgürdür. Hasar dosyasını açtırmayı müteakip yapılacak ekspertize uygun olarak belirlenecek tazminat tutarı kendisine ödenir. Ancak bu süreç sigortalı açısından gerek zaman kaybı gerekse ortaya çıkabilecek ihtilaflı durumlar nedeniyle avantaj sağlamamaktadır. Unutulmaması gereken bir diğer nokta da “Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti” açısından anlaşmalı servislerin sigorta şirketlerince sürekli kontrol edilmesidir. Anlaşmalı olmayan yerlerdeki olası memnuniyetsizliklere müdahale şansı daha azdır.

Burada başka bir ayrıntı daha söz konusudur. Ağır hasarlı durumlarda, görevli eksperler hasar maliyetleri konusunda muhtelif servislerden fiyat analizi yapmak suretiyle, hasarlı aracı onarım için bir başka servise göndermeyi ya da aynı iş için verilen daha uygun fiyatla ilk gönderilen serviste onarılmasını teklif edebilir. UNUTULMAMASI GEREKEN TEMEL NOKTA; sigortacının görevi, teminat verdiği değerlerinizi hasardan önceki haline getirmektir. Bu nedenle ağır hasar durumunda servis seçimi konusunda ısrarcı olan sigortalıya, piyasada aynı iş için önerilen uygun fiyatı ödemek suretiyle dilediği serviste yaptırması da önerilebilir.

28. Otomobilim park halinde iken hasar gördü. Kasko poliçem kapsamında yaptırılabilmesi için trafik zaptı gerekli midir?

Böyle durumlarda hasarın büyüklüğüne ve meydana geldiği yere göre hareket edilir. Küçük çarpma, çizik vs. durumlarda kimin yaptığı belli değil ise zapta gerek olmaksızın beyan ile onarım mümkündür. Ancak hasar büyük, sebep olan belli veya otopark gibi sorumluluğu olan bir yerde meydana gelmiş ve karşı tarafın ödemeyi kabullenmediği bir durum söz konusu ise zabıt tutulması gereklidir.

29. İkame araç (Rent A Car) hizmetinden nasıl yararlanabilirim?
İkame araç teminatı poliçenizde mevcut ise oluşan hasar sonucunda yapılacak ekspertizi müteakip, aracınızın trafiğe çıkmaya engel hasarlarında ve onarım süresi Sigorta Şirketinizce öngörülen asgari süreyi aştığında bu hizmetten yararlanabilirsiniz. Verilecek hizmetin süresi sigorta şirketlerine göre değişebilmekte olup, aracınızın onarımda kalacağı süreye bakılmaksızın şirketinizin verdiği azami limitler içerisinde faydalanabilirsiniz.

30. Kasko ürünündeki asistans hizmeti,araç içindekileri de kapsıyor mu? (Ulaşım,konaklama masrafları vb.)
Sigorta şirketlerinin verdikleri asistans hizmetlerinde farklılıklar olmasına rağmen, asistans hizmetleri araç içindekileri (poliçede yer alan kişi sayısı ile sınırlı olmak üzere) kapsar ve araç içindeki kişilerin ulaşım, konaklama vs. masrafları karşılanabilir. Bu hizmetlerden eksiksiz yararlanmak için şirketinizin hasar ve hizmet hattını arayınız.

31. Sigorta şirketlerinin sunduğu ikame araç (rent a car) ya da diğer asistans hizmetlerinden faydalanmak istersem hasarsızlık indirimim etkilenir mi?

Hayır etkilenmez. Bu konuda şirketlerin sunduğu ek hizmetler hasar kapsamında değerlendirilmez.

32. Hasar dosyam hangi durumlarda reddedilir?

Hasar dosyanız ile ilgili evraklar Sigorta Şirketine ulaştıktan sonra dosya "Sigorta Genel Şartları" çerçevesinde incelenir ve sonuçlandırılır. Oluşan hasarınız "Genel Şartlar" çerçevesinde teminata giren bir durum ise dosyanız için onay verilir. Teminat kapsamına girmeyen bir durum var ise reddedilir. Hasar anında poliçenizin tahsilat durumu kontrol edilecektir. Poliçe teminatlarınızın başladığından emin olabilmek için mutlaka poliçenizin prim ödemelerini zamanında yapmaya dikkat ediniz.

33. Hasar durumunda ne yapmalıyım?

Örneğin; Aracınız ile kaza geçirdiyseniz ilk olarak gerekliyse maddi hasarlı kazalarda Kaza Tespit Tutanağı, ölüm/yaralanmalı kazalar ile kazaya karışan araçların resmi plakalı olması, sürücüsünün ehliyetsiz, bariz alkollü veya Trafik Sigortası olmaması halinde Trafik ekibi çağırılarak Trafik Raporu düzenlettirilmeli, Kaskolu araçlar için yardım hattı aranarak (HANGİ SİGORTA İSE ÇAĞRI MERKEZİ) araç bir servise çekilmeli , tahmini hasar tutarı belirlenerek Sigorta Şirketi en kısa sürede aranmalı ve hasar dosyası açtırılmalıdır. Hasar konusunda acentenizi bilgilendirip sizi doğru olarak yönlendirilmesini talep ediniz. Mevzuatı ne kadar bilseniz de hasar anında acentenizin yakın desteğini yanınızda görmek en doğal hakkınızdır.
alıntıdır
hepimize kazasız belasız günler
H.G WORKS

Çevrimdışı nizam

 • VW BORA 1.9 TDI 66 kv
Ynt: KASKO ile ilgili merak ettikleriniz
« Yanıtla #1 : 01 Mart 2012, 09:26:42 »
 :)
Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil

Yunus EMRE


ARABA ARIYOM BİLADER SORUN MU VAR :)

Çevrimdışı htmetin

  Otomobil
  Mk4
 • Hasan Tekin METİN
Ynt: KASKO ile ilgili merak ettikleriniz
« Yanıtla #2 : 01 Mart 2012, 14:42:53 »
 :t
Bir Alman Atasözü Der ki "DAS AUTO"
1998 Mk3 AFT motor sportline manuel +Sunroof - 2003 Mk4 Highline Manuel - 2000 Mk4 1.9 TDI Comfortline

Çevrimdışı suskun

 • Şehir
  İstanbul
 • Hamit GÜLSOY
Ynt: KASKO ile ilgili merak ettikleriniz
« Yanıtla #3 : 01 Mart 2012, 20:59:48 »
 ;)
H.G WORKS

Çevrimdışı iko

Ynt: KASKO ile ilgili merak ettikleriniz
« Yanıtla #4 : 13 Mart 2012, 17:19:28 »
Sigorta işlemleriniz için yardımcı olabilirim. 0544 873 98 59-İlkay  ;D ;D